Varkenshouderij "Veelust"

Een stankcirkel is een denkbeeldige lijn rondom een bedrijf dat potentieel geuroverlast veroorzaakt, zoals een veehouderij. De cirkel wordt in beginsel gerekend vanaf de rand van de bebouwing van het bedrijf. De diameter wordt bepaald door de afgegeven vergunning, op basis van gegevens zoals het aantal gehuisveste dieren, en kan tot enkele honderden meters bedragen.

Ten tijde van de vergunningaanvraag voor Bosrijk lag een deel van de beoogde huisjes in het park binnen de stankcirkel met een straal van 279 meter van varkenshouderij "Veelust" aan de Bernsehoef 1A. Hierdoor kon de benodigde wijziging van het bestemmingsplan geen doorgang vinden. Dit was voor eerdere plannen als Loonsche Land en Droomrijk nog niet relevant geweest, omdat deze in meer oostelijke richting geprojecteerd waren.

Stankcirkel in Bosrijke omgeving

Op 25 april 2007 maakte de Efteling bekend dat de betreffende boer voor een onbekend bedrag was uitgekocht en zou gaan verhuizen. Dit was een belangrijke mijlpaal omdat hiermee het laatste plantechnische bezwaar was weggenomen en de bouw van de verblijfsaccommodatie kon beginnen.

Ten tijde van fase één van de bouw van Bosrijk is het gedeelte binnen de stankcirkel nog vrij van huisjes gehouden, vermoedelijk omdat de veehouder op dat moment nog niet verhuisd was. Op de plattegrond hiernaast is goed te zien hoe er, bijvoorbeeld in het zuiden, precies tot aan de cirkel is gebouwd, maar niet er overheen. Toen nog vóór de opening besloten werd om vijfentwintig extra huisjes bij te bouwen in de noord-westhoek van het terrein, was het bedrijf inmiddels verlaten en is de cirkel wél doorbroken.

De bedrijfsgebouwen zijn inmiddels gesloopt. De woning staat er nog, tijdelijk bewoond - er zijn nog geen nieuwe activiteiten op het terrein ontplooid.

Wetenswaardigheid

  • Al in 1980 moest in de nieuwe plannen voor Het Kraanven (die nooit zijn gerealiseerd) rekening gehouden worden met stankcirkels van nabijgelegen boerderijen die een deel van het terrein overlapten. Op die plekken werden de voorzieningengebouwen ingetekend.