Van Haaren in 1997

Drs. P.Th.M. (Piet) van Haaren (Tilburg, 14 mei 1931) was van 1970 tot 1 juli 2002 bestuurslid en vanaf 21 juni 1989 voorzitter van Stichting Natuurpark de Efteling. Hij was hierbij de opvolger van Gé Rieter. Hij is getrouwd en heeft een dochter.

Van Haaren studeerde aan het Bisschoppelijke College in Roermond en Economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte bij Stegeman in Deventer en zette daar een nieuwe bedrijfsorganisatie op. Vervolgens ging hij naar het confectiemerk Van Gils, waar hij als econoom aan de slag ging. Van 1963 tot 1968 was hij bouwmeester van het Fransiscusziekenhuis in Roosendaal. Hij bleef daar tot 1991 economisch directeur.

In 1970 trad Van Haaren toe tot het stichtingsbestuur van de Efteling. Toenmalig voorzitter Van der Heijden vroeg hem, met de achterliggende gedachte om vers bloed binnen te halen en de invloed van de parochiebesturen wat meer in een gezonde verhouding te brengen. Bovendien waren er bestuursprofessionals nodig om de uitbreidingen van de Efteling goed te sturen.

De eerste opdracht die Van Haaren kreeg was om voor de leningen te zorgen in de exploitatiestichting park. Met de komst van Van Haaren werden er naast de eigendomsstichting twee nieuwe stichtingen opgericht; 'exploitatie park' en 'Kraanven'. De financieringen waren nodig voor uitbreidingen, maar de Efteling zat in een lastig parket omdat leningen alleen konden worden afgesloten door een b.v. of n.v., niet een stichting als de Efteling. Van Haaren kreeg het uiteindelijk echter toch voor elkaar een langlopende lening te verkrijgen bij de Nationale Investeringsbank.

In 1985 werd de Efteling een b.v., werden de exploitatiestichtingen opgeheven en kreeg het stichtingsbestuur een andere rol. De stichting mag dan als enige aandeelhouder van de b.v. het cultureel erfgoed van de Efteling bewaken en deze in stand houden. Andere taken zijn zorgen voor werkgelegenheid en bijhouden van de financiën. In 1989 werd Van Haaren voorzitter van de stichting en bleef dat tot 2002.

Op 4 juli 2002 was er een receptie waar officieel afscheid werd genomen van Piet van Haaren. Van Haaren koos er zelf voor het stokje door te geven. "Het wordt eens tijd voor een nieuw gezicht op mijn stoel. Een keer een frisse wind kan geen kwaad." Hij werd opgevolgd door Joop Janssen.

Wetenswaardigheden

Verwijzingen
  • "Ik neem afscheid met gemengde gevoelens" - interview in Efteldingen mei 2002, pag. 11