Marjolein Mens is sinds oktober 2011 Manager Strategische Marketing & Onderzoek bij de Efteling. Ze werkt sinds 2007 voor het park in verschillende rollen rond marktonderzoek.

Mens volgde een masteropleiding Leisure Studies en studeerde in 2010 af aan de Universiteit van Tilburg. Ze voltooide haar stageperiode in de Efteling en kreeg uiteindelijk de kans aangeboden om samen met een andere student haar afstudeeronderzoek voor haar masteropleiding ook in de Efteling te voltooien. Ze deed onderzoek naar storytelling op basis van ervaringen en herinneringen. Ze hield ruim dertig diepte-interviews met mensen uit heel Nederland en schreef op basis daarvan haar onderzoek. In 2010 richtte ze samen met Lieke van Heel een onderzoekpanel voor kinderen op onder de naam 'Raad der Wijzen'.

Externe links