De pagina's op De Kombuys

In negen logboekpagina's wordt het verhaal van Willem van der Decken verteld, kapitein van De Vliegende Hollander. De pagina's werden in de aanloop naar de attractie in 2005 een voor een als teasers tegen de achterkant van De Kombuys gespijkerd, alwaar ze nog steeds hangen.

De eerste pagina vangt aan op 13 april 1665, de dag dat Van der Decken benoemd wordt tot kapitein bij de VOC. De volgende pagina's beschrijven zijn successen en zijn schip De Vliegende Hollander. De vierde pagina verhaalt van de eerste tegenslagen: windstilte en scheurbuik teisteren het schip. Hij blijkt te plunderen en verspreekt zich hierover. Niettemin wordt Willem grootmoediger, overmoedig wellicht. Op de negende en laatste pagina kondigt hij aan dat hij op tweede paasdag 1678 zal uitvaren, ongeacht het verbod van de bewindhebbers van de VOC. Hij sluit af met het stellige: 'Ik zal morgenvroegh vaeren, storm of gheen storm, Paesen of gheen Paesen, God of gheen God...'

Alhoewel de mythe van de Vliegende Hollander natuurlijk al bekend was, kregen de parkbezoekers hiermee stapsgewijs steeds meer inkijk in hoe Eftelings interpretatie zou worden. Ook zijn op de pagina's ontwerptekeningen van het huis van Van der Decken en de smokkelgang voor het eerst te zien geweest.

De pagina's werden ook gepubliceerd op de Eftelingwebsite en zijn met enkele kleine wijzigingen opgenomen in het boek Hoe een sage tot leven kwam....