Een lange rij voor Droomvlucht in het openingsjaar 1993.

De uitdrukking Het staat tot Laaf wordt gebezigd als ergens een uitzonderlijk lange wachtrij staat.

De uitdrukking vindt zijn oorsprong in de jaren 90, toen vaak een lange wachtrij voor Droomvlucht zich over het huidige Ton van de Venplein slingerde, die soms doorliep tot aan het Lavenlaar.

Nog een lange wachtrij in 1993