Het Clublogo

Golfclub Efteling is de vereniging van golfers residerend op het Efteling Golfpark, opgericht in 1994 op initiatief van de Efteling.

Tijdens de planvorming voor een eigen golfpark voor de Efteling was geen sprake van een vereniging of club: de Efteling was van plan een commerciële baan aan te leggen met uitsluitend dagverhuur. Toen duidelijk werd dat de Nederlandse Golf Federatie dit niet zou accepteren, werd de ontwikkeling van een eigen golfclub gestart.

In november 1993 werd er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd, met onder andere een demonstratie van golfer Joost Hoge, en de gebruikersovereenkomst tussen club en park getekend. Op 2 maart 1994 werden de statuten van Golfclub Efteling gepasseerd en werd gestart met de ledenwerving. De vereniging kreeg het geassocieerd lidmaatschap van de NGF met Golfclub Toxandria als mentorclub. Dat jaar werd ook gestart met de aanleg van het golfpark zelf, en op 1 juli 1995 konden de leden hun eerste balletje slaan; de eerste wedstrijd werd al een week later georganiseerd.

De Clubvlag in top

Ter gelegenheid van de officiële opening van het golfpark op 2 september ontving de golfclub de NGF B-status. In 1996 werd voor het eerst deelgenomen aan de NGF competitie met jeugd, dames- en heren-teams. Eind oktober van dat jaar werd door de NGF de A-status toegekend op basis van de kwaliteit van de baan, het clubhuis en de organisatie van de vereniging.

Inmiddels heeft de club 435 leden die gebruik maken van 55% van de beschikbare speeltijd op de baan. Ook is er een speciaal jeugdlidmaatschap. Het clubblad is getiteld Pardoes, en deze tovernar siert ook het logo op.