Het Clublogo

Golfclub Efteling was de vereniging van golfers residerend op het Efteling Golfpark, opgericht in 1994 op initiatief van de Efteling. Vanwege de beëindiging van de exploitatie van het golfpark van de Efteling per eind 2020 is de club nu overgegaan in Golfclub De Loonsche Duynen.

Geschiedenis

Tijdens de planvorming voor een eigen golfpark voor de Efteling was geen sprake van een vereniging of club: de Efteling was van plan een commerciële baan aan te leggen met uitsluitend dagverhuur. Toen duidelijk werd dat de Nederlandse Golf Federatie dit niet zou accepteren, werd de ontwikkeling van een eigen golfclub gestart.

In november 1993 werd er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd, met onder andere een demonstratie van golfer Joost Hoge, en de gebruikersovereenkomst tussen club en park getekend. Op 2 maart 1994 werden de statuten van Golfclub Efteling gepasseerd en werd gestart met de ledenwerving. De vereniging kreeg het geassocieerd lidmaatschap van de NGF met Golfclub Toxandria als mentorclub. Dat jaar werd ook gestart met de aanleg van het golfpark zelf, en op 1 juli 1995 konden de leden hun eerste balletje slaan; de eerste wedstrijd werd al een week later georganiseerd.

De Clubvlag in top

Ter gelegenheid van de officiële opening van het golfpark op 2 september ontving de golfclub de NGF B-status. In 1996 werd voor het eerst deelgenomen aan de NGF competitie met jeugd, dames- en heren-teams. Eind oktober van dat jaar werd door de NGF de A-status toegekend op basis van de kwaliteit van de baan, het clubhuis en de organisatie van de vereniging.

De club had zo'n 400 leden die gebruik maakten van 55% van de beschikbare speeltijd op de baan. Ook was er een speciaal jeugdlidmaatschap. Het clubblad was getiteld Pardoes, en deze tovernar sierde ook het logo op.

Lustrumlogo 30 jaar met het oude en huidige logo van de club erin verwerkt

In mei 2019 werd bekend dat de Efteling de overeenkomst met de club voor gebruik van het golfpark, die over 15 jaar afloopt, niet zal verlengen en het golfpark zal sluiten. Per eind 2020 werd de exploitatie van het golfpark overgedragen aan de Hollandsche Golfbaan Exploitatiemaatschappij. Golfclub Efteling werd voortgezet als Golfclub De Loonsche Duynen. In 2024 werd het 30 jarig bestaan van de club gevierd met een waaier aan speciale lustrumactiviteiten op het golfpark.