Boodschap 73x73.png

Dit artikel gaat over het areaal genaamd Entree. Voor de ingangen van de Efteling zie ingang.

Entree of Centraal Parkdeel was een areaal van het Efteling-park, gelegen in het zuid-westen. Tussen 2011 en 2013 stond het voor de bezoeker aangegeven op de plattegrond, heden wordt de naam voor de bezoeker niet meer gebruikt, al gebruikt de Efteling de benaming Centraal Parkdeel nog wel intern.[1]

Vanaf de opening van het Huis van de Vijf Zintuigen werd dit gebied intern tot het Anderrijk gerekend en lange tijd werd op de plattegrond en in folders, de officiële website en de park-dvd het gebied tot geen enkel rijk gerekend. Sommige fansites, waaronder het WWCW, noemen het gebied Uitrijk, de naam voor een uitgaansgebied dat ooit gepland was en waar tot op heden enkel het Efteling Theater van is gerealiseerd. In publicaties voor het personeel wordt het gebied al langer "Entree" genoemd. Vanaf 2017 is het onderdeel van het nieuwe Fantasierijk.

Geschiedenis

Aanleg van het Dwarrelplein, 1995
Het entreegebied in de zomer van 2000

In 1994 wordt de spade gezet in het zuidwestelijk gelegen bosgebied van de Efteling. Na vele jaren wordt eindelijk begonnen aan een groot uitbreidingsproject dat later de naam 'Uitrijk' krijgt. In 1996 verrijst in dit gebied het Huis van de Vijf Zintuigen, bijbehorende horeca, een kennel en de garderobe, allemaal gelegen aan het Dwarrelplein. Dit nieuwe plein sluit aan op het pad rondom de Vonderplas en op een spoorwegovergang naast de Soldatenpoort. Een eigen naam heeft het gebied niet, maar nu alle andere losse ingangen overbodig worden kan er eindelijk gesproken worden over het entreegebied. De naam wordt vrijwel alleen intern gebruikt, naar gasten wordt vaker de naam van de entree of het Dwarrelplein gecommuniceerd.

Aankondigingsbord van de Promenade en Brink, tezamen 'Centraal Parkdeel' genoemd

Alhoewel het gebiedje aanvankelijk een lage attractieve waarde heeft, wordt na twee jaar al de eerste uitbreiding gedaan: een reusachtige bank, een samenwerking tussen ABN AMRO en de Efteling, wordt als eye-catcher en pinautomaat geplaatst aan de rand van het plein. De bank wordt door veel gasten gebruikt als fotopunt en al snel wordt het maken van een foto op de bank een traditie voor vele gezinnen. Eind jaren negentig wordt een kleine kiosk geplaatst aan de rand van het plein, maar entertainment en orkesten zullen er slechts sporadisch optreden. Van 1996 tot 2000 staat de Vermolenmolen op het plein, later wordt deze naar het Anton Pieckplein, tussen de andere molens, verplaatst.

Al sinds de jaren negentig wordt bij de Efteling intern gesproken over een 'Centraal Parkdeel', inclusief een nieuwe entreelaan tot het park. Dit wordt later uitgewerkt tot de Vlindervisie waarvan de Pardoes Promenade en verdeelplein Brink de belangrijkste onderdelen zijn. Deze worden in 2001 geopend, en ook publiekelijk aangeduid als Centraal Parkdeel.

In 2002 opent het Efteling Theater haar poorten achter het Huis van de Vijf Zintuigen. Officieel gezien valt het Theater onder geen enkel gebied, maar geografisch gezien is het entreegebied het meest logisch.

Pas in 2007 wordt de volgende noemenswaardige toevoeging aan het plein gedaan: een mini-attractie, drie als sprookjesfiguren-gesnoeide buxushagen met daarin sproeiertjes, wordt op de Dag van het Sprookje van dat jaar geopend onder de naam Sprookjes-Waterpret. Tot het voorjaar van 2009 is de attractie te zien, niet veel later wordt het tafereel afgebroken om plaats te maken voor een groot pseudo-mobiel horecapunt onder de naam 'De Vrolijke Noot'. Er wordt dan al jarenlang gesproken over een grote vaste horecalocatie nabij de entree, maar blijkbaar lijkt de Efteling het eerst in een meer tijdelijke vorm te willen gieten. Datzelfde jaar wordt de bank vervangen door De Kluis.

Pas wanneer op de Wegwijspas in 2011 wordt gekozen om naast de attracties ook horeca in te delen in rijken, wordt er gekozen om theaterrestaurant Applaus onder het 'Centraal Parkdeel' te laten vallen. Vanaf 2012 gaat het snel met de uitbreidingen van het parkdeel: het stuk Vonderplas, eerder nog Anderrijk, wordt met de opening van Aquanura ook gerekend tot het centraal parkdeel. Hetzelfde geldt voor het nieuwe restaurant Polles Keuken en de omringende horeca die in het voorjaar van 2012 openen aan de Brink. Deze zouden volgens oorspronkelijk plan in het nieuwe Rijk der Fantasie gelegen zijn, maar wegens uitstel van de hoofdattractie aldaar, Hartenhof, werden ze vooralsnog bij het Entreegebied gevoegd.

Begin 2013 alweer besluit de Efteling de namen weer van de plattegrond te halen. Aquanura hoort weer bij Anderrijk, en Polles Keuken bij Reizenrijk, waardoor het areaal niet meer bestaat als een voor de bezoeker herkenbare entiteit.

Attracties

Horeca

Souvenirwinkels

Toiletten

  • Het Huis van de Vijf Zintuigen
  • Naast de Wandelwagenverhuur
  • Toiletgroep Polles Keuken

Faciliteiten

Pleinen, wegen en plassen