Een Vogel van Raveleijn

De Vogels van Raveleijn was een alternatieve parkshow die opgevoerd werd als er technische problemen waren met de draak van de eerste Raveleijn-show, of als de paarden en vogels vanwege slecht weer niet ingezet konden worden.

De show vangt aan met de opkomst van de hoofdpersoon, die het publiek uitlegt dat hij graag valkenier wil worden in Raveleijn, daartoe had aangeboden op de vogel van Olaf Grafhart te passen, maar dat deze vogel nu spoorloos is. Halina verschijnt ten tonele en doet haar standaardroutine met de raven. Hierna verschijnt professionele valkenier Ruben, die een aantal vogelsoorten voor de hoofdpersoon oproept. Hiermee doet hij verschillende trucs, zoals ze in het publiek sturen en bekers om laten gooien. De laatste vogel die hij oproept is inderdaad de valk van Grafhart. Grafhart en zijn knecht komen op en nemen de vogel mee.

De show op 1 februari 2012

Tijdens de show werd af en toe de bestaande muziek uit de reguliere show ingezet. Er was één stuk te horen dat niet eerder gebruikt werd. Na afloop kon men gewoon weer met alle (!) normale showspelers op de foto.

De show werd in januari 2012 voor het eerst opgevoerd omdat de draak defect was, naar verluidt door de negatieve invloed van smeltwater. Later heeft men andere alternatieven ingezet als de Raveleijn-show niet beschikbaar was, zoals een showtje van vechtende personages op het Ton van de Venplein.