Hartvanbrabantpreview.jpg
De versie van begin jaren zestig

De Efteling - In 't hart van Brabant was een propagandafilm over de Efteling, gefilmd door Peter Reijnders en gemaakt in 1956. Er zijn meerdere versies van de film uit verschillende jaartallen, omdat Reijnders af en toe nieuwe beelden tussen de oude video plakte. Het laatste deel dateert uit 1971.

Waar de film destijds te zien moest zijn is niet bekend, fragmenten van de film zijn te zien in verschillende videodocumentaires van het park en langere fragmenten zijn te zien in het voorportaal van het Efteling Museum. In mei 2012 verscheen op Eftelist de complete video zoals die begin jaren zestig vertoond werd.

In 1959 zag A. Diender een televisiefilm over Disneyland. In de notulen van de adviseursvergadering van 29 mei van dat jaar is te lezen dat Reijnders bezig was met een brief aan Walt Disney om een kopie van deze film te ontvangen, en Disney tegelijk zijn Eftelingfilm te leen aan te bieden.