Het Sociaal Fonds de Efteling is een fonds dat Eftelingpersoneel steunt dat tegen moeilijkheden aanloopt in de privé-sfeer. Het werd in 1990 opgericht en krijgt een bijdrage van De Efteling B.V. en een kleine aanvulling via de muntjes die bezoekers in o.a. het water van Fata Morgana gooien.[1]

De financiële steun kan op verschillende vlakken gebeuren, zoals:

  • Aanpassingen in huis bij invaliditeit
  • Financiële problemen bij langdurige ziekte
  • Gezinshulp en professionele begeleiding

Het fonds bestond in elk geval nog in 2003, en wordt bestuurd door vertegenwoordigers van directie, ondernemingsraad en het Hoofd Sociale Zaken. In 2003 waren dit respectievelijk Pier Holtrop, Anja Klis en Wim Witlox.


Verwijzingen
  1. Het Sociaal Fonds de Efteling. Efteldingen (december 2002)