Pardoes de Sprookjesmeester

Pardoes de Sprookjesmeester is een bordspel uitgebracht door de Efteling. Zoals op de voorkant te lezen is, is het een "Officieel Pardoesspel". Het spel is gemaakt in samenwerking met Concept BV in 2002.

De doos

Het spel is voor 2 tot en met 6 personen en wordt aangeraden voor spelers van 8 jaar en ouder. Het spel duurt ongeveer een uur om te spelen. In de doos vind je:

  • Een basisspelbord met daarop de Sterrenkamer van Pardoes
  • Zes speelborden met zes verschillende sprookjesrijken
  • Een dobbelsteen (D6)
  • Zes standaard, plastic pionnen
  • Acht opdrachtkaarten
  • Vierentwintig Sprookjeskaarten
  • Zeventig Vragenkaarten
  • Veertig Pardoeskaarten
  • Twee Pardoesjokers
  • En de Spelregels.

Het verhaal

De bewoners van Symbolica zijn in rep en roer. In de Sterrenkamer van Pardoes zijn alle sprookjes op een onbewaakt ogenblik door een duistere macht gestolen. Aan Pardoes de taak om een reis langs alle zes de sprookjesrijken te maken en aldaar de sprookjes opnieuw te verzamelen. Het spreekt vanzelf dat een duistere macht Pardoes op zijn tocht te voet tracht dwars te zitten en op zoveel mogelijk manieren tegenwerkt. Pardoes, ook niet van gisteren, strooit de duistere macht zand in de ogen door een aantal replica’s van zichzelf in het leven te roepen. Natuurlijk is er maar één de echte Pardoes en dat is degene die alle sprookjes weer naar de Sterrenkamer terug brengt.

Het spel

Het basisspelbord

Om het spel te kunnen spelen, maak je eerst een speelbord van het basisbord en de zes sprookjesrijken. Het basisbord leg je in het midden en de sprookjesrijken worden er zo aangelegd, dat de poorten aansluiten. De zes rijken zijn het blauwe rijk met een waterthema, het gele rijk met een woestijnthema, het groene rijk met een bosthema, het rode rijk met een draak en kasteel, het witte rijk met een Droomvluchtthema en het zwarte rijk met een Spookslotthema.

Je begint het spel op de Sterrenkamer en met de dobbelsteen bepaal je hoever je mag lopen. Je mag alle kanten op lopen, maar tijdens een worp niet van richting veranderen.

In ieder rijk vind je neutrale vakjes, vraagtekenvakjes, Pardoesvakjes en sprookjesvakjes. Op de vraagtekenvakjes krijg je een vraag over het rijk waar je in staat. Als het gaat om een vraagtekenvakje op het basisspelbord, dan mag je zelf het thema kiezen. Beantwoord je de vraag goed, dan mag je nog een keer. Op de Pardoesvakjes moet je de opdracht uitvoeren van de bovenste Pardoeskaart van de stapel. In deze stapel zitten ook de Pardoesjokers. Deze mag je inzetten om een opdracht ongedaan te maken, ook als een andere speler de opdracht uit moest voeren. Opdrachten zijn bijvoorbeeld het van plaats wisselen van twee sprookjesrijken. Daarmee kun je je tegenspelers goed dwars zitten.

De sprookjesvakjes zijn het belangrijkst. Op deze vakjes krijg je ook een vraag die bij het rijk hoort waar je in staat. Als je de vraag hier goed beantwoordt, krijg je een sprookjeskaart én mag je nog een keer gooien. Je kunt de sprookjeskaarten niet meer kwijtraken. Je kunt in ieder rijk slechts eenmaal een sprookje krijgen van een sprookjesvakje. Mocht je een tweede maal op een sprookjesvakje komen in een rijk, dan geldt het vakje als een gewoon vraagtekenvakje.

Het doel

Het doel van het spel is drie sprookjes te verzamelen en als eerste weer terug te zijn in de Sterrenkamer. Welke sprookjes je moet verzamelen is afhankelijk van de opdrachtkaart die je voor de start van het spel krijgt. Je mag géén sprookjes verzamelen die niet op jouw opdrachtkaart staan. De opdrachtkaarten hou je voor elkaar geheim, je weet dus niet wat de ander moet doen om het spel te winnen. Aan het eind van het spel moet je net als met ganzenbord precies eindigen op de Sprookjeskamer.

Wie als eerste de drie juiste sprookjes af weet te leveren in de Sterrenkamer, wint het spel.