Pantomimespeler bij de Gondoletta

Het Nederlands Pantomime Theater Rob van Reijn was een theaterschool die vanaf 1988 verschillende pantomime-acts verzorgde in de Efteling. Het theater werd opgericht in 1972, maar vanaf 1983 was er ook een school aan verbonden. Alles stond onder creatieve supervisie van Rob van Reijn. Het waren de studenten van Rob van Reijn die te zien waren in de Efteling, die op deze manier twee jaar praktijkervaring opdeden voor de drie jaar durende studie. Ze hadden o.a. acts op het Noorderplein, bij de Gondoletta en bij Ingang West.

Rob van Reijn

Pantomimespelers voor Carnaval Festival

Rob van Reijn (Amsterdam, 6 april 1929 – aldaar, 15 november 2015) had al op jonge leeftijd interesse in toneel. In 1948 besloot hij zich te specialiseren in pantomime en in 1950 kreeg hij zijn eerste officiële contract in de nachtclub Domino. In 1952 richtte hij met Lizzy Sarah May en Jan Bronk de Nederlandse Pantomime Stichting op.

In 1954 ging hij solo verder en werkte met het orkest van Malando. Als docent bewegingsleer onderwees hij onder anderen Ramses Shaffy en Joop Admiraal. Rob van Reijn werd in 1967 artistiek leider van de Stichting Pantomime Theater Carrousel. In 1970 ging hij solistisch verder; hij stelde zich tot doel de pantomime en mime te bevorderen, niet alleen door het maken van voorstellingen maar ook door het geven van cursussen, lessen en lezingen.

In 1972 richtte hij hiertoe het Pantomime Theater Rob van Rijn op, meestal het Rob van Reijn Theater genoemd. In 1979 kwam er een pand beschikbaar op de Haarlemmerdijk. Na vijftig jaar actief te zijn geweest hield hij in 2000 een afscheidstournee, maar ook na zijn pensioen bleef hij actief. Hij overleed in 2015.[1]

  1. Website Rob van Reijn - Biografie