Naambordje met vlaggetjes zoals dat sinds 2013 in gebruik is.
Specimen met alle vlagvakjes gevuld

Een naambordje of badge wordt gedragen door alle Efteling-medewerkers met een publieksfunctie. Het laat (samen met de personeelskleding) de bezoeker weten dat hij met een personeelslid te maken heeft, wat diens naam is en welke conversatietalen hij beheerst.

Aanvankelijk droegen medewerkers eenvoudige grijze naambordjes. Daar kwam midden jaren negentig verandering in toen nieuwe bordjes werden geïntroduceerd met de beeltenis van Pardoes erop. In 2008 werd het bordje aangepast naar het Efteling-logo dat in 2006 geïntroduceerd was.

Vroeger werd altijd de voor- en achternaam van een personeelslid vermeld. Nadat medewerkers steeds vaker op sociale media werden opgezocht door bezoekers, is begin 2010 door de ondernemingsraad verzocht hier iets aan te doen. Sindsdien wordt alleen nog de voornaam vermeld. Leidinggevend personeel heeft wel de volledige naam op hun bordje staan.

In maart 2013 werden de huidige bordjes geïntroduceerd met daarop ruimte voor taalvlaggetjes, die aangeven welke talen het betreffende personeelslid beheerst. Dat kan in principe elke taal zijn, maar naast het Nederlands worden logischerwijs Engels, Frans en Duits veruit het meest gezien in het park. Maar er zijn ook medewerkers met bijvoorbeeld een Spaans, Russisch of Japans vlaggetje.

De badges bestaan uit een standaard raamwerkje met daarop het actuele Efteling-logo (dus nu zonder Pardoes). Hier wordt een plaatje ingeschoven waarop de naam van de medewerker is gegraveerd in een schreefloos lettertype. Ze worden bevestigd met een pin, maar voor kantoorpersoneel is er een variant met een magneet, om hun mooie overhemden en blouses niet te beschadigen.

Zie ook