Ton van de Ven naast een faun

De Faun is een mythisch (bos)wezen uit de Romeinse mythologie, waarvan enkele incarnaties in Droomvlucht te vinden zijn.

Lierspelende faun in het Wonderwoud

De Faunen in Droomvlucht zijn betrekkelijk grote wezens (vergeleken met de andere Droomvlucht-figuren) met vacht op hun spitse oren en een behaarde kam op het hoofd. Op hun voorhoofd hebben ze een aantal opvallende ribbels. Het zijn muzikale wezens: twee van de faunen in de attractie spelen lier. Twee faunen zijn te vinden in het Wonderwoud (één met lier en één met een hoorn aan zijn oor), een andere lierspelende faun is te vinden aan het eind van de attractie, in het Droommoeras.

Faun of Satyr

"Faun-wezen", Ton van de Ven

Traditioneel hebben Faunen een menselijk bovenlichaam met hertenpoten en -hoorns. Ze zijn qua uiterlijk vergelijkbaar met de Griekse god Pan, die blazend op zijn (pan)fluit streken uithaalt. Faunen hebben in de oude overlevering dan ook een slechte naam. Zij maken reizigers bang die door donkere bossen moeten rijden.

In latere vertellingen zijn Faunen juist goedaardige wezens die mensen helpen. Deze metamorfose is waarschijnlijk in gang gezet door de Griekse fabel De Satyr en de Reiziger, één van de Fabels van Aesopos. Bij de vertaling naar het Latijn, werd Satyr vervangen door Faun.

Mede door deze fout, en meer algemeen door het bij elkaar leentjebuur spelen van de Griekse en Romeinse mythologieën, gingen Faunen en Satyrs steeds meer op elkaar lijken.

Satyrs werden voordien echter beschreven als harige, dwergachtige wezens met paardenoren, een kalend hoofd en een volle baard. Satyrs waren ook vriendelijker en intelligenter dan Faunen. Qua uiterlijke kenmerken, en de vriendelijke, rustige uitstraling, is het dus waarschijnlijk dat de Faun die Ton van de Ven voor Droomvlucht ontwierp, eigenlijk een Satyr is.