Cornelius petrus vloemans.png

Cornelis Petrus Vloemans (ook wel Cornelius) (Loon op Zand, 27 oktober 1882 - Kaatsheuvel, 16 maart 1964) is voorzitter van stichting 'Sportpark' ten tijde van de naams- en statuutswijziging naar Stichting Natuurpark de Efteling in mei 1950. Kort na de ondertekening van de akte bij de notaris treedt hij terug als voorzitter om de hamer over te dragen aan Burgemeester Van der Heijden, waarmee de ontwikkeling van de Efteling in snel vaarwater terecht komt.

Vloemans was directeur en eigenaar van P.H. Vloemans Schoenfabriek N.V. (Péhávé) in Kaatsheuvel en tevens kerkmeester van de parochie H. Johannes de Doper in die plaats.