Van Tuijn junior in 1990

Karel-Jan van Tuijn (1959) was vanaf eind jaren tachtig werkzaam bij de Efteling als bedrijfsarts. In het voor- en naseizoen was hij oproepbaar voor ongevallen, hij verrichtte aanstellingskeuringen en verzorgde EHBO- en reanimatiecursussen voor parkpersoneel.

In het hoogseizoen, met grote bezoekersaantallen, beschikte de Efteling over een vaste arts, vaak een huisarts zonder praktijk.[1]

Hij is de zoon van 's parks eerste dokter, Karel van Tuijn. Hij is momenteel nog steeds actief als huisarts in Kaatsheuvel.


  1. "Van Tuijn: Oude en nieuwe bedrijfsarts", Efteldingen, november 1990