Anita Schavemaker

Anita Theodora Alouisa Gerarda Schavemaker-Duerincks (1 augustus 1966) is algemeen directeur van zorgorganisatie Sint Annakooster en sinds 1 mei 2016 penningmeester van Stichting Natuurpark de Efteling.

Namens het stichtingsbestuur neemt ze als auditor deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht van Villa Pardoes.